ТӨСӨЛ

хэрэглэх (5)

Төсөл 1

Нанчүн ахлах сургууль (Линжан дүүрэг)

Хамрах талбай: 78000м²

Эрчим хүч хэмнэсэн: 1.57 сая кВт·цаг/жил

Стандарт нүүрстөрөгч хэмнэсэн: 503.1 тн/жил

CO2 ялгаруулалт буурсан: 1527.7 тн/жил

Төсөл 2

MultiMicro технологийн компани (Нанчун)

Хамрах талбай: 5500м²

Эрчим хүч хэмнэсэн:147.1 мянган кВт·ц/жил

Стандарт нүүрстөрөгч хэмнэсэн: 46.9 тн/жил

CO2 ялгаруулалт буурсан: 142.7 тн/жил

хэрэглэх (4)
хэрэглэх (3)

Төсөл 3

MultiMicro технологийн компани (Бээжин)

Хамрах талбай: 21460м²

Эрчим хүч хэмнэсэн:429.2 мянган кВт·цаг/жил

Стандарт нүүрстөрөгч хэмнэсэн: 137.1 тн/жил

CO2 ялгаруулалт буурсан:424 тн/жил

Вакуум тусгаарлагч хавтан

Дулаан дамжилтын илтгэлцүүр ≤0.0045w(mk)

Вакцины инкубатор, хүйтэн гинжин логистикт ашигладаг, Вакуум тусгаарлагч хавтан нь вакцины дулаалгын баталгаа болдог.

Вакуум тусгаарлагч хавтанг вакциныг хадгалахын тулд эмийн хайрцагт наасан.

хэрэглэх (2)